Palvelut

Lisääntymispalvelut

Meillä löytyy asiantuntemusta koirien lisääntymisongelmien ratkomiseen, on kyseessä sitten tiinehtymisongelma tai astutusongelma. Ota yhteyttä ja autamme mielellämme!

Koiran herpesrokotus

Jalostusnartut suositellaan rokotettavaksi herpesrokotteella. Tiineet nartut rokotetaan herpesrokotteella kahdesti ennaltaehkäisemään herpesviruksen aiheuttamia ongelmia. Herpesvirus aiheuttaa tiineyden keskeytymisiä, sikiökuolemia sekä pentukuolemia ensimmäisten elinpäivien aikana.
Ensimmäinen injektio annetaan kiiman alkamisesta viimeistään siihen saakka kun oletetusta astutuksesta on kulunut 7-10 vuorokautta. Tehosteinjektio annetaan 1–2 viikkoa ennen laskettua synnytysajankohtaa. Uusintarokotus: Jokaisen tiineyden aikana, saman rokotusohjelman mukaisesti.

Pentuetarkastus ja pentujen mikrosirutus

Teemme pentueille eläinlääkärintarkastuksen ennen luovutusta. Suosittelemme, että eläinlääkärin tarkastus tehtäisiin mahdollisimman lähellä luovutusta, pentujen olisi hyvä olla vähintään kuuden viikon ikäisiä. Mikrosirutus onnistuu joko pentuetarkastuksen yhteydessä tai erillisellä käynnillä.

Eläinlääkärin todistukset

Eläinlääkärimme tekevät eläinlääkärin tarkastuksia jalostuskoirille, joita Suomen kennelliitto vaatii (esimerikiksi kivestodistus, yli 8-vuotiaan nartun eläinlääkärintodistus pennutusta varten).

Koiran DNA-näytteenotto ja polveutumismääritys

Otamme DNA-näytteitä sekä poskisoluharjoilla että verinäytteinä. Näytteet lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon analysoitaviksi. Teemme myös polveutumismäärityksiä pentueille. Koiran tulee olla mikrosirutettu ennen näytteenottoa tai se voidaan mikrosiruttaa myös näytteenoton yhteydessä.

Varaa aikasi netissä
Tutustu hinnastoon