CT-kuvaus

Spiraali-CT

Inuvet on päättänyt sukeltaa pintaa syvemmälle diagnostiikan maailmaan suorastaan pioneerisella tasolla – ensimmäisenä Suomessa eläinlääketieteessä käyttöön otettavalla spiraali-CT:llä!

Mikä se on?

CT eli Computed Tomography (suom. TietokoneTomografia, TT), suuhun sopivammin viipalekuvaus, on röntgenkuvauksen muoto, joka mahdollistaa 3D-kuvan saamisen ruumiinosista perinteisen röntgenin 2D-kuvan sijasta. Spiraali-nimike taas tulee koneen luoman kuvassuunnan mukaan, eli laite kuvaa kohdettaan etenemällä spiraalimaisesti eteenpäin, luoden kuvan joka suunnasta halutusta kohteesta

Mihin CT-kuvausta käytetään?

CT on tehokas diagnostinen väline ruumiinsisäisten rakenteiden tutkimiseen, mitä on vaikea selvittää muilla kuvantamisen keinoilla, kuten ultraäänellä tai 2D-röntgenkuvalla. Yleisiä syitä CT:n valinnalle kuvantamisvälineeksi ovat mm. tapaturmat, tulehdukset, rakenteelliset luulihasvaivat, putkimaisten rakenteiden (esim. suolen, verisuonien, virtsajohtimien, sappiteiden, yms) vaivat, sekä kasvainsairaudet.
Ultraäänitutkimus, joka perustuu kudoksien rajapintojen äänenheijastuvuuden eroavaisuuksiin, sopii hyvin esimerkiksi virtsarakon tutkimukseen, mutta pienenpieniä virtajohtimia voi olla hyvinkin vaikea nähdä, minkä CT taas mahdollistaa. Näin voidaan selvittää esimerkiksi, jos sisäsiisteysvaikeuksista ja virtsankarkailusta kärsivällä pennulla onkin rakonulkoinen virtajohtimen aukeama (ectopic ureter).
Perinteinen 2D röntgenkuvaus taas sopii esimerkiksi yleisimpien ontumavaivojen tutkimiseen, mutta jos on epäiltävissä kyseessä olevan koiran nuoruusvaiheen kasvulinjan irtopala (OCD), on CT-kuvaus 3D kuvanmuodostumisellaan huomattavasti tehokkaampi mahdollisen irtopalan paikantamisessa. Sama pätee tapaturmaisiin tilanteisiin, joissa halutaan tutkia mahdollisia murtumia ja ympäröivien kudoksien vaurioita laajemmin.
CT:n tuottamilla viipalekuvilla voidaan katsoa myös sisäelinten ja muiden rakenteiden sisään, jotka perinteisessä röntgenkuvassa nähtäisiin vain ääriviivoina. Näin pystytään tutkimaan kudosten muutoksia elinten sisällä – kasvaimia, tukoksia, vierasesineitä – sekä havaitsemaan tulehduspesäkkeitä, joita muutoin ei saataisi kuvattua, kuten keskikorvan tulehdus, jota esiintyy niin kissoilla ja koirilla kuin kaneilla ja marsuillakin.

Mikä ero sillä on perinteiseen CT:hen tai kartiokeila-CT:hen verrattuna?

Spiraali-CT on perinteistä CT-kuvausta nopeampi toimenpide. Pienemmän kuvausalueen sekä spiraalimaisen etenemistyylinsä ansiosta tuotettu kuva on myös perinteisen CT-laitteen kuvaa tarkempi, jolloin hyvin pienten muutosten havaitseminen on mahdollista.
Kartiokeila-CT taas on spiraali-CT laitetta pienempi ja sopii pienten yksityiskohtaisten rakenteiden kuvantamiseen. Yleisesti kartiokeila-CT:tä käytetään esimerkiksi leuan, hampaiden tai nenäonteloiden kuvantamiseen.
Spiraali-CT siis sopii kuvantamaan laajempia alueita kuin kartiokeila-CT, mutta on pikkutarkempi kuin perinteinen suuri CT

Lemmikkini on tulossa CT-tutkimukseen – miten valmistautua?

CT-kuvaukset tehdään lähes aina rauhoituksessa tai anestesiassa, sillä eläimen täytyy pysyä tutkimushetkellä täysin paikallaan. Näin turvataan niin eläimen kuin herkän laitteiston turvallisuus, sekä varmistetaan korkea kuvanlaatu.
Eli ennen tutkimusta eläimen tulee olla vähintään 6 tunnin ajan syömättä, jottei anestesian aikana tule huono olo ja oksenneta. Tässä voi olla joitain poikkeuksia, joista annetaan erilliset ohjeet ennen toimenpidettä,